26/10/2020

บำบัดลดการตึงตัวของกล้ามเนื้อด้วยเครื่องกระตุ้นไฟฟ้า

การกระตุ้นไฟฟ้าด้วย Tens ที่เป็นพลังงานรูปแบบหนึ่งที่ถูกนำมาใช้ทางกายภาพบำบัด โดยสามารถกระตุ้นเส้นประสาทด้วยไฟฟ้าผ่านผิวหนัง เพื่อลดอาการปวด โดยตัวเครื่องและขั้วกระตุ้นไฟฟ้า สามารถใช้งานได้เลยโดยไม่ต้องใช้เทปหรือเจล การวางขั้วในตำแหน่งที่ต่างกันเพื่อผลลัพธ์ที่ต่างกัน